חדשות חב"ד

מתגייסים למוסף משיח שיצורף לישראל היום

ד' שבט פ''א

פרסום משיח בעיתונים!

לקראת יוד שבט יצורף מוסף שכולו משיח לעיתון הנפוץ ביותר בישראל - "ישראל היום".

כולנו שותפים! 

טלו חלק בהפצת בשורת הגאולה