חדשות חב"ד

התוועדות כד טבת - אדמו''ר הזקן בית משיח

כ''ט טבת פ''א

התוועדות כד טבת - אדמו"ר הזקן בית משיח עין התכלת נתניה עם הבר שניאור ציק