חדשות חב"ד

ציבור קדוש נא אימרו תהילים לרפואת שליח

כ''ט טבת פ''א

ציבור קדוש נא אימרו תהילים לרפואת שליח הרבי שליט"א מלך המשיח, הרב יצחק בן אסתר מלכה לאה שי'.
לרפואה שלימה תיכף ומיד. מאחר ויש פניות מדורשי שלומו של הרב ואוהביו לתרום צדקה כסגולה לרפואתו, אנו 
לקריאת תהילים עבור הרב שיחי':