חדשות חב"ד

תמונת היום • דגלי משיח בקינג'ס היווי

כ''ו טבת פ''א

במסגרת פעילות משיח בקינג'ס הייווי, תלו התמימים דגלי משיח על גשר הרכבת החוצה את האיזור.