חדשות חב"ד

כתר ע"א שנה לנשיאות המלך - להורדה

כ' טבת פ''א

סמל שבעים ואחד שנה