חדשות חב"ד

מעמד קידוש לבנה - מוצש"ק ויגש

י''ב טבת פ''א

מיד עם צאת השבת וסיום התפילה יצא הרבי שליט"א מלך המשיח לקדש את הלבנה.

הרבי שליט"א מלך המשיח עמד ביציאה מהחניה ע"י הסטענדר שהוכן קודם לכן.

לאחר שחזר לחדרו התקיימו ריקודים בליווי כלי זמר בארגון מטה שירה וזמרה ובשיתוף מרכז חב"ד לישובי צפון הנגב בראשות השליח הרב ליאור מלכא.

הכרזת יחי על ידי חיילי צבאות השם
התמימים אפי גלזומיצקי ושמואל בטשוילי מנצחים על השמחה
ריקודים
אמירת י"ב הפסוקים על ידי חיילי צ"ה