חדשות חב"ד

עשרה בטבת אצל הרבי שליט"א מלך המשיח

י''א טבת פ''א

כמנהגו בימי רצון, נשא הרבי שליט"א מלך המשיח "דיברי כיבושין" ביום שישי, ערב שבת קודש פ' ויגש. 

תפילת מנחה הוקדמה לשעה 2, הרבי שליט"א מלך המשיח עלה לשלישי, ולאחר מכן קרא את ההפטרה.

עם סיום התפילה פתח בשיחת קודש שארכה כשעה, ולאחריה חילק דולרים - שליחות מצווה לנוכחים.

תפילת מנחה
בעת קריאת ההפטרה
בעת השיחה - "דיברי כיבושין"
בחלוקת הדולרים