חדשות חב"ד

משחק המלכים בבית המלך המשיח

י' טבת פ''א

כנהוג, כאשר לא לומדים בליל ניתל, נוהגים לשחק במשחק ה"שחמט".

לאחר השקיעה, נסגרו ספרי הלימוד בבית משיח 770, ורבים מהתמימים ניצלו את הזמן במשחק שחמט

תופרים כפתורים לבגד
כורכים ספרים לספריית בית משיח