חדשות חב"ד

היום: הכנסת ספר תורה לקבלת פני משיח

ב' טבת פ''א

היום תתקיים בבית משיח 770 הכנסת ספר תורה לקבלת פני משיח.

הספר ייכנס ל770 ולאחרי זה יעבור לבית הכנסת היכלו של משיח בביתר עילית.

למודעה המליאה >>