חדשות חב"ד

יום חתונתו הצ״ב של המשיח -י״ד כסלו תשפ״א

י''ד כסלו פ''א

יום שני י״ד כסלו תשפ״א הינה התאריך שידוע לכל כתאריך חתונתו של הרבי שליט״א מלך המשיח לרבנית חיה מושקא בשנת תרפ״ט.  

השנה, תשפ״א, ממלא צ״ב שנה ליום זה. 

בבית משיח 770 שרו ׳יחי׳ במנגינת ׳מהרה ישמע׳ לפני מעריב, מתוך שמחה וטוב לבב לקבלת פני משיח צדקנו.

מזל טוב ב770- צפו

תפילת מעריב - וידיאו המלא