חדשות חב"ד

התוועדות ב״מ 770 לכבוד חג הגאולה י׳ כסלו

י' כסלו פ''א

התוועדות חסידים רבתי בבית משיח 770 לכבוד חג הגאולה של אדמו״ר האמצעי י׳ כסלו תשפ״א (גם הולדתו והסתלקותו בט׳ כסלו).