חדשות חב"ד

הספר הפופולארי "ילקוט פתגמים"

כ''ה חשון פ''א

לקראת החודש החסידי – חודש הגאולה יצא לאור הספר "ילקוט פתגמים" הכולל בתוכו שלושים מושגי יסוד בתורת הגאולה, ועליהם ליקוטים מתורת כל רבותינו נשיאינו על כל נושא ונושא. הספר מתאים במיוחד ללימוד בחודש כסלו, ע"פ הוראתו הידועה של הרבי מלך המשיח שליט"א ללמוד בכל אחד מימי החודש מתורת כל רבותינו נשיאנו.

הספר נערך ע"י הרה"ח שמעון ויצהנדלר ראש ישיבת תומכי תמימים ראשל"צ ועורך פרסומי 'ממש' ולוקט על-ידי הרה"ג משה קורנוויץ והרב זלמן ברנשטיין. הספר הופק מחדש ברוב פאר והדר, באותיות מאירות עינים המקלים על הלומד והמעיין לקבל תמונה כללית על כל אחד ממושגי הגאולה מכל מכמני החסידות ופנימיות התורה. ניתן להשיג את הספר בכל החנויות המובחרות ברחבי הארץ.

לפרטים נוספים ולהזמנת הספר החדש במחירים מיוחדים כתשורה לשמחה או התוועדות חג הגאולה: 'ממש' 077.5123.770 להזמנות און ליין לחץ כאן מקור: http://hageula.com/news/moshiach/20213.htm