חדשות חב"ד

לקראת כינוס השלוחים העולמי

ט''ז חשון פ''א

לקראת כינוס השלוחים העולמי בו מתחזקים מידי שנה בעניין השליחות היחידה 'קבלת פני משיח צדקנו'

נתחזק יחדיו השלוחים ואנ"ש בארץ הקודש בהפצת בשורת הגאולה.שיחת הגאולה. נטו בשורת הגאולה.
הזמינו עכשיו את גליונות שיחת הגאולה והביאו לעם גאולה!
https://katzr.net/78455b