חדשות חב"ד

לקראת ה'שלושים' של הרב נוטיק

ט''ז חשון פ''א

ב"ה יחי המלך המשיח. הודעה ובקשה למושפעי הרב נוטיק: בע"ה הננו מתכוננים להוציא לאור תדפיס על הרב נוטיק לקראת ה'שלושים'. הננו מבקשים מכל מי שיש לו סיפורים או עצות שקיבל בתחום העסקנות או שלום בית לשלוח אלינו, על מנת לעזור לרבים.
ניתן לשלוח באופן אנונימי לאימייל הבא: [email protected]
ישר כח