חדשות חב"ד

הגרלה לשלוחים - השבוע! בעזרת השם

ט''ז חשון פ''א

הגרלה לשלוחים - השבוע! בעזרת השם

שליח / פעיל 
שאירגן מעמד קידוש לבנה
לחודש זכאי להכנס להגרלה על: 0️⃣7️⃣7️⃣