חדשות חב"ד

המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה

י''א חשון פ''א

התקבלה הידיעה הכואבת על פטירתו של המשפיע האהוב הרב זלמן ניסן פנחס נוטיק ע"ה, 

היה משפיע בישיבות תות"ל ראשון לציון ותורת אמת קטנה, היה ידוע ב"קאך" החזק שלו בענייני גאולה ומשיח כפי רצון הרבי שליט"א המלך המשיח.

 "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם והרבי המלך המשיח שיל"ו בראשנו 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד .