חדשות חב"ד

באר שבע: הרב לנדא הצטרף לצוות הישיבה

י''ג אב פ'

חלק מהתפתחות ושדרוג ישיבת תות"ל חב"ד באר שבע, הן בגשמיות , בשיפוץ מחדש של קמפוס הישיבה, והן ברוחניות, בהעמדת צוות רמי"ם ומשפיעים, מטובי אברכי אנ"ש.

לצוות הישיבה הצטרף כעת גם המשפיע הנודע הגה"ח הרב שלמה זלמן לנדא שיחי' שמשמש מעתה כמשפיע ראשי בישיבה

תלמידי התמימים נהנים כבר זאת תקופה מתפקידו של הרב לנדא כמשפיע הישיבה, הן בשיעורי חסידות מעמיקים הנמסרים על ידו בכל חלקי תורת החסידות, והן בהתוועדויותיו הידועות של הרב.

הרב מצטרף לצוות הישיבה הוותיק המתמסר בלו"נ למען הצלחת תלמידי התמימים הלומדים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע.

מערכת האתר מברכת את הגה"ח הרב שלמה זלמן לנדא על הצטרפותו לצוות הישיבה ומאחלים לו הצלחה בעבודתו בקודש להעמיד תמימים חיילי בית דוד שיעמדו בראשונה לקבלת פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח

הנהלת הישיבה מזמינה את התמימים המסיימים שיעור ג' ישיבה קטנה לשבת שכולה התוועדות עם משפיע הישיבה הגה"ח הרב זלמן לנדא שיחי' לרגל חג הגאולה י"ב – י"ג תמוז, שבת פרשת בלק.

לרישום (חובה מראש): 055-5587007