חדשות חב"ד

תות"ל ראשל"צ: התוועדויות אחדות מיוחדות.

ג' סיון פ'

כהכנה ל'מתן תורה' יתקיימו התוועדויות מיוחדות בכמה אזורים ברחבי הארץ, לתלמידי ישיבת תות"ל ראשון לציון. רבני הישיבה יתוועדו להוספה באהבת ואחדות ישראל וחיזוק ההתקשרות למשיח צדקנו - הרבי שליט"א.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!