חדשות חב"ד

תות"ל ראשל"צ: פאנל "דבר מלכות" מיוחד

י''ג אייר פ'

לרגל מלאות 29 שנים למאורעות יום הבהיר ט"ו אייר ה'תנש"א, בו חילק הרבי שליט"א מלך המשיח לכאו"א את קונטרס ה"דבר מלכות" ועודד את שירת "יחי אדונינו" לעיני המצלמות, יתקיים בעז"ה במוצאי ש"ק פאנל מיוחד לתלמידי ישיבת תות"ל ראשון לציון, בנושא: "יצא דבר מלכות מלפניו" - לימוד והפצת בשורת הגאולה ושיחות הקודש מהשנים ה'תנש"א-תשנ"ב.

הפאנל מוקדש לע"נ המשפיע הראשי של הישיבה - הרב חיים לוי יצחק ע"ה גינזבורג, שנודע בחיות המיוחדת שהייתה לו בלימוד והפצת ה"דבר מלכות".

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!