חדשות חב"ד

נפרץ משרדו של המזכיר גרונר

כ' ניסן פ'

עוד לא עברו מספר ימים מאז פטירתו של המזכיר ר' לייבל גרונר ע"ה וכבר א' מהאנשים המוכרים ב770 פרץ ללא בושה את משרדו והחליף את מנעוליו.

ברגע שהוא הבין שעלו עליו הוא נמלט..

אוי לה לאותה בושה!