חדשות חב"ד

דבר מלכות מתורגם לאנגלית יצא לאור

י''ח כסלו פ'

ב''ה

יחי המלך המשיח!

החלק השלישי של דבר מלכות באנגלית -  ספר במדבר - יצא לאור. הספר הוא תרגום של כל השיחות של חומש במדבר כולל ההערות. אפשר לקנות ספר זה ודבר מלכות שמות ודברים ועוד ספרים בענייני משיח וגאולה באנגלית ולשון הקודש באתר www.LivingMoshiach.com

גם באתר אפשר לתת הקדשה לספרים הבאים בעזרת השם ולתרום להפצתם ולהוצאותם לאור.