חדשות חב"ד

התוועדות ראש חודש כסלו המרכזית ב'ממש'

ד' כסלו פ'

"החג של דור השביעי, יום שבו התגלה הכוח העצום שיש לחסידים לגאול את הרבי על ידי בטחונם ואמונתם". זה היה המסר שעלה לאורכה של ההתוועדות המרכזית השנה ב'ממש' – מרכז ההפצה בארץ הקודש.
כבר בשעת ההתחלה החלו המונים לגדוש את האולם שהיה ערוך בטוב טעם עם פארבייסן כיד המלך. לצלילי ניגון המארש 'ראש חודש כסלו' התיישבו מאות הנוכחים להתוועדות אותה פתח הרב שמעון ויצהנדלר ראש ישיבת תומכי תמימים ראשון לציון ועורך פרסומי 'ממש', בדבריו עמד בהרחבה על המסר של 'הימים ההם' בו ביקש הרבי מלך המשיח שליט"א כבר בערב חג הסוכות 'בקשה פרטית' להרבות בשמחה כתוספת לבריאות הנשיא, והדבר מלמדנו על ההתקשרות והשייכות בין חסידים לרבי בעיקר בדורנו ובזמננו זה".
לאחריו נטל את רשות הדיבור הרב מנחם כהן רב ק"ק חב"ד באר שבע ור"מ ומשפיע בישיבת תומכי תמימים באר שבע. הוא דרש מהנוכחים כיצד עובדים בדורנו בכוח ה'יחידה' כמבואר בדבר מלכות היחידי שעוסק באירועי 'ראש חודש כסלו'. הרב כהן דרש מהנוכחים שלא יהיה שבוע שה'דבר מלכות' לא יילמד חלילה "כי הוא לחם חוקנו בזמן זה".
הקהל שהאזין ברוב קשב החל לנגן ניגוני שמחה שהביאו לריקודים סוערים במשך שעה ארוכה כראוי לחג מיוחד זה של דורנו.
הרב בנציון פרישמן מנהל מוסדות חינוך חב"ד בבת ים, עומד בהרחבה על ההבדל בין 'עצם' ל'גילויים' בעבודתנו "בשטחיות נראה כי חגיגת ראש חודש כסלו היא על כך שהרבי מלך המשיח שליט"א התגלה לחסידים, אך בדבר מלכות הרבי שליט"א מגלה לנו כי החידוש היה על העצם בעצמו, דבר המלמד את גודל הנס שהיה אז. מכוח אותו 'עצם' יש לנו את הכוח כיום להפיץ את העצם של משיח בכל פינה". הוא קרא שוב ושוב לנוכחים לעסוק בהפצת עניני משיח וגאולה ככל האפשרי כאשר הכותרת היא כמובן הכרזת הקודש 'יחי אדוננו'.
הרב חיים ציק יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה ושליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבת ים מעורר את הנוכחים להתחזק בכל הקשור להבאת המשיח ולימוד פנימיות התורה ודווקא בחלקים הכי עמוקים שבה.
ההתוועדות ה'רישמית' אט אט הופכת להתוועדות פנימית ואליה מצטרף הרב צבי הלוי סגל מנהל רוחני של ישיבת תומכי תמימים באר שבע שמרומם את האווירה החסידותית בדרכו המיוחדת.
מחוץ לאולם הקהל מוריד את הדברים למעשה בפועל כשהוא רוכש ממאות המוצרים המרשימים היוצאים לאור חדשים לבקרים בקביעות ובהתמדה על ידי מרכז ההפצה 'ממש' בארץ הקודש, כאשר בפי כולם ובעיקר במעשיהם הם ממשיכים הלאה ליישם את הדברים בעבודה היחידה – קבלת פני משיח צדקנו.

צילום: מנדי טויטו