חדשות חב"ד

חתונת הגאולה של שיפרין

ח' חשון פ'

 ב'ארמונות וולף' בירושלים, נערכה חתונת הת' יונה מאיר שיפרין מקליפורניה, עב"ג יוכבד למשפחת ר' אברהם אוריאל מירושלים, בהשתתפות מאות אורחים וידידים שבאו לשמוח בשמחת המשפחות