חדשות חב"ד

שיעור גאולה ומשיח עם הרב זלמן

ח' חשון פ'

אתמול מסר הרב שלמה זלמן לנדא שיעור גאולה ומשיח ב770 לאחר תפילת מנחה. השיעור המתקיים מזה כמה עשורים לאחר תפילת מנחה בבית משיח 770 נמסר בכל שבוע ע"י רבנים ותמימים שונים