חדשות חב"ד

לראשונה כינוס בוגרים בישיבת תות"ל ראשל"צ

ח' חשון פ'

כהכנה לכ' במרחשון בישיבת תות"ל ראשון לציון עושים היסטוריה, ולראשונה מזמינים את בוגרי הישיבה לכינוס מיוחד בהיכל הישיבה.
בתוכנית: רבנים, משפיעים, חברים מהעבר ומההוה, לצד סעודה חגיגית וניגוני שמחה.

הכל מתוך מטרה לחזור ולהתחבר לתומכי תמימים ולחוות ולחיות את אש ההתקשרות לרבי מלך המשיח שליט"א ולקבל כוחות מיוחדים בהמשך השליחות לכל אחד במקומו.

הכינוס לבוגרי הישיבה בלבד,

ההרשמה מראש חובה בקישור המצורף