חדשות חב"ד

כינוס ''ברוכים הבאים'' הארצי

ז' חשון פ'

בעוד כשבועיים יתכנסו חסידי חב"ד-ליובאוויטש יחד עם עמך בית ישראל ל"התוועדות ארצית" לקבלת פני האורחים ששהו בחודש תשרי ב770. וזאת ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: בשובם לארצנו הקדושה מתאספים כולם יחדיו כדי "לחיות מחדש" את רגעי ההתעלות וההתעוררות המיוחדים, על מנת להמשיכם על ובכל השנה כולה, כולל ובמיוחד ע"י קבלת החלטות טובות ברבים, באופן ד"איש את רעהו יעזורו" (ש"פ וירא, ט"ו מרחשון, התוועדויות תשמ"ח, ע' 458).

ההתוועדות תתקיים ברוב עם הדרת מלך, סביב שולחנות ערוכים, ביום רביעי י"ט חשוון תשע"ח באולמי "בלוודר'' המפוארים, רחוב שמעון ישראלי 4 ראשל"צ בשעה 19:00. במעמד רבני חב"ד ומשפיעי אנ"ש באה"ק, שלוחי המלך ואישי ציבור נכבדים, ובהשתתפות קהל חסידים והמוני בית ישראל, אנשים, נשים וטף.

את הכינוס ינעימו 'ברוב שירה וזמרה' הזמר החסידי ר' לוי כהן. והקלידן החסידי סעדיה דרורי.

הארוע שמטרתו קבלת פני משיח צדקנו, מאורגן עשרות שנים ע"י צוות 'האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה', בסמיכות ליום הבהיר כ' חשוון יום הולדתו של הרבי הרש"ב.

במהלך הכינוס תושמע גם הזעקה כנגד הפגיעה המתמשכת בשלימות התורה העם והארץ. כמו כן יערך במקום יריד מוצרי משיח וגאולה.

כניסה חופשית. ומקומות מיוחדים לנשים. וכן הסעות מכל רחבי הארץ.