חדשות חב"ד

באר שבע: מלחמת ופרצת סוערת בדיי קעמפ

כ''ה אב ע''ט

ביום ראשון י"ז מנחם אב, לאחר שגרת בוקר יומית יצאו חיילי דיי קעמפ 'לגיון של מלך' בבאר שבע ליום ספורט בפארק מיוחד, במהלך פעילות הספורט הכריז לפתע אחד החיילים על פתיחת 'מלחמת ופרצת'.

החיילים שובצו מחדש לפי פלוגות: פלוגה א' - 'בשורת הגאולה', בארגון הקצין הת' ישראל עמר שיחי' והמפקד הת' שלמה קופצ'יק שיחי'; ופלוגה ב' - 'קבלת המלכות', בארגון הקצין הת' שמואל מלכה שיחי' והמפקד הת' ישראל קריאף שיחי'.

לאחר כניסת הקצינים והסבר תוכן הפלוגה על ידם, המשיכו החיילים במגוון פעילויות יום הספורט, כתחרות הראשונה בין שתי הפלוגות.

בתום הפעילות חזרו החיילים לשטח ה'דיי קעמפ' שאורגן בהשקעה רבה ל'מצב מלחמה', שם המשיכה התחרות בארוחת הצהריים, במהלכה כל קצין התוועד עם חיילי הפלוגה על המטרה במלחמה. תפילת מנחה הייתה סוערת במיוחד, עם חיות מיוחדת אצל כל החיילים, תודות להתוועדות שקדמה לה ולפרסים וההפתעות המיוחדים שחילקו הקצינים למצטיינים.

לאחר תפילת מנחה נעמדו החיילים למסדר, במהלכו חזרו על 12 הפסוקים ושרו את המנון ה'דיי קעמפ'. כך יצאו החיילים מלאים ומסופקים מהיום הראשון ב'מלחמת ופרצת', וכמובן מלאי אמונה ושמחה בציפייה דרוכה לניצחון המלחמה האמיתי - התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומי"ד ממ"ש!!!

ביום שני י"ח מנחם אב, לאחר המסדר והתעמלות הבוקר ושירת פרק מ"א בתניא, נעמדו החיילים לקבלת פני משיח צדקנו בשירת 'יחי אדונינו' והתפללו את תפילת 'שחרית' במנין, מתוך חיות מיוחדת, כאשר משך כל זמן התפילה מעודדים אותם הקצינים והמפקדים. במהלך קריאת התורה נשאלו החיילים ע"י מנהל הלימודים שאלות על תוכן הקריאה, כחלק מהתחרות בין הפלוגות.

לאחר התפילה, ארוחת בוקר והפסקה קצרה, למדו החיילים את חומר הלימודים היומי וכן את המנון שתי הפלוגות. לאחר מכן, נהנו החיילים במערכונים משעשעים על תוכנם של הפלוגות, שנערכו בהשקעה רבה ובחיות מיוחדת.

לאחר ארוחת הצהריים ותפילת מנחה, נעמדו החיילים למסדר סיום היום, במהלכו הודיעו השופטים - הגנרל הת' לוי יצחק קאליפא שיחי' והמח"ט הת' ישראל פרקש שיחי' על הפלוגה המנצחת - פלוגת 'קבלת המלכות'. החיילים קיבלו חומר לימודים מיוחד ללימוד בבית וכך הסתיימה לה 'מלחמת ופרצת' תשע"ט, כאשר המלחמה האמיתית ממשיכה ללא הרף עדי הניצחון המושלם - התגלותו המליאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה, כפשוטו ממש!!, בפועל ממש!!, ברגע זה - תיכף ומי"ד ממ"ש!!.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!