חדשות חב"ד

חגיגת ט"ו מנחם אב ב'דיי קעמפ' בבאר שבע

כ''ב אב ע''ט

ביום שישי ט"ו מנחם אב, כרגיל נפתח היום במסדר בוקר, במהלכו אמרו החיילים את 12 הפסוקים, שרו את ההמנון ואת תחילת פרק מ"א בתניא וביצעו 'התעמלות בוקר' חוויתית.

לאחר מסדר הבוקר, תפילת שחרית ולימוד החומר היומי התיישבו יחד צוות דיי קעמפ 'לגיון של מלך' בבאר שבע להתוועדות עם חיילי צבאות השם על מהותו של יום. במהלך ההתוועדות סיפרו כמה סיפורי ניסים ע"פ הוראתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח - לפרסם את הניסים.

בסיום היום קיבלו החיילים עלון לימודים לשבת קודש ויצאו מסופקים וחדורים במטרה האחת והיחידה - התגלותו המליאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה, כפשוטו ממש!, בפועל ממש!, ברגע זה תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!!!