חדשות חב"ד

ועד להפצת ספרי הרב גינזבורג

י''ט אב ע''ט

 

לרגל יום ה'שלושים' לפטירתו של המשפיע הנערץ הגה''ח הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ע''ה, נערכה אסיפה מיוחדת  של שלוחים, עסקנים ובני המשפחה שיחיו. במהלך האסיפה הוחלט אי''ה על הקמת וועד פעיל ומעשי שיקח על עצמו את הדפסת והפצת ספריו החשובים והנצרכים של הרב ע''ה.
הרב גינזבורג עסק במשך עשרות שנים בעמל רב ויגיעה עצומה בשיעורים והתוועדויות רבות מספור, וכן בהוצאת ספריו בהם הביא את דעתו הק' של כ''ק אדמו''ר מלך המשיח שליט''א ואת ההנהגות הראויות לכל אשר בשם אנ''ש יכונה. 
בנוסף לסדרה החשובה 'פניני התניא' בה מובא ביאור חי וקולח לספר היסוד של חב''ד, כתב ספרים רבים ובהם השקפה חסידית טהורה, סיפורי חסידים ממקור ראשון והשפעה פנימית וחסידותית בעוצמות בלתי רגילות. כעת כאמור יתחיל הועד להתעסק בהפצת והדפסת הספרים ואי''ה לאחר בין הזמנים יתפרסמו מודעות ודרכי ההפצה בריכוזי אנ''ש והתמימים. המעוניינים לתרום ולסייע בפועל ממש לענין החשוב מתבקשים לשלוח את שמם ומספר הטלפון שלהם לכתובת דוא''ל: [email protected]