חדשות חב"ד

באר שבע: שנה ג' בדיי קעמפ "לגיון של מלך"

ט''ו אב ע''ט

ביום שלישי י"ב מנחם אב, חרף כל הקשיים, מניעות ועיכובים, בברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, נפתח בבאר שבע דיי קעמפ 'לגיון של מלך' בפעם השלישית, לרווחת בניהם של קהילת אנ"ש חסידי חב"ד ליובאוויטש, לחיזוק חום ההתקשרות אצל חיילי צ"ה ושיפעלו את התגלותו המיידית והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לאחר 'שרשרת חיול', התקיים המסדר הראשון, בו למדו את ההמנון השנתי, חזרו על שנים עשר הפסוקים ונהנו מפעילות 'התעמלות בוקר' חוויתית. במהלך המסדר חשפו את נושא הדיי קעמפ - 'שליחות = עקשנות להבאת ההתגלות'. במסגרת נושא זה נהנו החיילים מפעילות מיוחדת וסוחפת בשם 'בית חב"ד שלי', בה כל סיירת בנתה לעצמה "בית חב"ד" וכך הוכשרו החיילים לשמש כשלוחים צעירים בצבא הרמטכ"ל – הרבי שליט"א מלך המשיח.

במשך היום למדו החיילים על תוכנם של שמות הסיירות - 'השליחות היחידה' ו'הדרך הישרה' - העקשנות לביצוע מושלם של השליחות היחידה 'קבלת פני הרבי שליט"א משיח צדקנו' מתוך שמחה וטוב לבב תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!