חדשות חב"ד

הרב גינזבורג בכינוס הפעילים לקראת עצרת

י''ח תמוז ע''ט

במהלך הכינוס נשא דבריו המשפיע הרה"ח הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שדיבר על מעלתו של יום הגאולה ג' תמוז. וקישר זאת עם חג ג' תמוז תרפ"ז שהשנה חוגגים 90 שנה ליום בו יצא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מסכנת מ"גזר דין מוות" ברוסיה. יום בו זעקו החסידים "הרבי חי! וגם היום זועקים החסידים "הרבי חי וקיים!" 

מקור: http://hageula.com/news/moshiach/16823.htm
© האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה