חדשות חב"ד

הרב לוי-יצחק גינזבורג מסביר בקונגרס משיח

י''ח תמוז ע''ט

הרב חיים לוי-יצחק גינזבורג מסביר בקונגרס משיח תשע"ו, שהרבי שליט"א מלך המשיח משנה את העולם מאז שעלה לנשיאות, וכל הדברים הכי רגילים אצלנו, היו רק לפני שנים ספורות בגדר בלתי אפשרי, ותן יתכן כלל. כמו האפשרות לשמור תורה ומצוות בכל מקום בעולם בגאווה יהודית, ההרחבה בפרנסה, החזרה בתשובה, צמצום הנשק הגרעיני
מי שקורא את שיחות "דבר מלכות" תנש"א תשנ"ב, שם לב שהרבי שליט"א מלך המשיח מצביע על כך, שהאחראי לכל השינויים האלו הוא "נשיא דורנו" מאז שעלה לנשיאות, י' שבט תש"י.
גם בנושא משיח, כבר אין התנגדות כפי שהיה פעם, והתפקיד שלנו להביא לכל אנשי הדור, את הענין העיקרי "קבלת פני משיח צדקנו", שיידעו את מי לקבל, מי האחראי לשינויים בעולם, לשינויים ביהדות העולם, לשינויים באומות העולם, הרבי שליט"א מלך המשיח, ולכן צריך לקבל את פניו בקריאה, הכרזה, ובקשה נפשית:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!