חדשות חב"ד

עצרת תפילה בתות"ל ראשל"צ לרפואת הרב

י''א תמוז ע''ט

הרב גינזבורג שליט"א העוסק בהשפעת החסידות בכלל ובשיעורי גאולה ודבר מלכות בפרט מקומות רבים ברחבי הארץ, מתמסר באופן מיוחד לתפקידו בישיבה, מיום הקמתה לפני 13 שנה. כל בוקר רגילים תלמידי הישיבה לראותו מתייצב עם שחר בחיות מחודשת למסור שיעור חסידות, וכן בשיחות הדבר מלכות השבועויות

במשך הימים מאז חלה הרב גינזבורג, לקח כל אחד מתלמידיו החלטות טובות לעשות פעולות לזכותו.

לאחר שחלפו כבר תריסר ימים בהם מצבו אינו כדבעי, ארגן ראש הישיבה הרב שמעון ויצהנדלר, תפילה מיוחדת לרפואתו השלמה, בה קראו את סדר פרקי התהילים לרפואה כמופיע בסוף ספר התהילים, בצירוף אותיות שמו ו'קרע שטן' ממזמור קי"ט.

לעמוד התפילה ניגש ידידו ר' מענדי ליפסקר מכפ"ח, שאמר את המזמורים בנעימה לבבית מיוחדת שעוררה את כל המתפללים.

בסיום סדר התפילה לרפואה, הכריז הקהל ג"פ את הכרזת הקודש 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד' ואף עשו כעצת רבני חב"ד להוסיף שם. כמו כן חתמו על פ"נ כללי עם בקשת ברכה לרפואתו.

הקהל הקדוש נקרא להמשיך להתפלל, ללמוד (בפרט בענייני הגאולה) ולרקוד לזכות ולרפואת הרב בן-ציון חיים לוי יצחק בן זהבה גולדה מלכה, שישוב לאיתנו במהרה, ויוכל לעסוק במלאכת הקודש בישיבה ומחוצה לה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם