חדשות חב"ד

הת' נפתלי שולביץ פגישה עם ביל די בלאזיו

ל' סיון ע''ט

במסגרת הפעילות במבצעים של הת' נפתלי שולביץ הוא פוגש במפתיע את ראש עריית ניו יורק ביל די בלאזיו שהוא רץ גם לנשיאות ארצות הברית בבחירות הקרובות. נפתלי הסביר לו את המסר של הרבי שליט"א מלך המשיח לכל אדם יש תפקיד ושליחות בעולם הזה והוא בתור איש ציבור צריך לנצל את זאת. לאחר מכן נפתלי נעמד איתו יחד לתמונה משתופת שנפתלי מחזיק את תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח.