חדשות חב"ד

אורח ב'ממש': חבר מועצת הרבנות הראשית

י' סיון ע''ט

אין זה סוד כי במשך שנות הפעילות הרבות נמצאים חברי 'מרכז ההפצה - ממש - בארה"ק' בקשר עם רבנים, ראשי ישיבות ומובילי דעת קהל במגזר החרדי והכללי, להם הם מגישים את ספרי המופת וחומרי ההסברה המגוונים והמהודרים היוצאים לאור בקביעות ע"י 'ממש'. אורח מיוחד נצפה במשרדי הארגון בבני-ברק לאחר חג השבועות, הלא הוא הגאון הרב אליעזר שמחה ווייס שליט"א חבר מועצת הרבנות הראשית ומנותני הכשרות הנחשבים במגזר החרדי. הרב הגיע לאסיפה מיוחדת שתסייע לפעילות השלוחים בעולם, ובנוסף התעניין במיזמים החינוכיים אותם מפיקים ב'ממש' לקראת חודשי הקיץ בהם נמצאים ילדי ישראל בחופשה ארוכה. הרב הביע התפעלות רבה מהמגוון המקצועי והרחב הנמצא במשרדים ואף שוחח עם מספר שלוחים שביקרו במקום על פעילותם הברוכה.