חדשות חב"ד

כינוס תורה המרכזי - באר שבע

ז' סיון ע''ט

ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, הערב יתקיים כינוס תורה מרכזי לקהל התמימים ואנ"ש בהכיל ישיבת תות"ל באר שבע. הציבור מוזמן.