חדשות חב"ד

הילולת רבי חיים חורי זי""ע עליו השלום.

כ''ד אייר ע''ט

התמימים דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע יצאו היום לכיוון בית החיים הישן בו קבור רבי חיים חורי זי"ע בבאר שבע ועשו שם פעילות משיח, כתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח, הנחות תפילין,חלוקת כרטיסי משיח שהודפסו במיוחד בשביל זה, וכן פליירים רבים על מכירת ספרי האגרות קודש, מכירת ספרי אגרות קודש, ועוד ועוד, כמו כן גם עכשיו התמימים נמצאים שם ומניחים לכל עובר ושב, מחלקים כרטיסי משיח שלא ישאר כיס ללא כרטיס ושאף עובר ושב שעלה לקברו של הצדיק רבי חיים חורי ע"ה לא ידע הרבי שליט"א מלך המשיח הוא הוא מלך המשיח ולא אחר, גם רבים ישבו וכתבו לרבי שליט"א מלך המשיח וקיבלו תשובות נפלאות!
אלו רק ההכנות לההילולא הגדולה...

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!