חדשות חב"ד

קובץ הערות ישיבת תות"ל באר שבע

ב' ניסן ע''ט

לרגל יום הבהיר י"א ניסן - יום ההולדת ה-117 של הרבי שליט"א מלך המשיח, הוציאו לאור תלמידי התמימים דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש - בבאר שבע, קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' (גליון כ"ב של הישיבה), ובו הערות ביאורים וחידושי תורה בכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י רבני ותלמידי הישיבה