חדשות חב"ד

נא להתפלל לרפואה שלימה

כ''ה אדר ע''ט

ציבור אנ"ש והתמימים מתבקשים להתפלל בדחיפות לרפואת הרב יגאל שליט"א בן רבקה פיזם אשר אושפז במוצאי שבת קודש ומצבו קריטי.