חדשות חב"ד

כנס התעוררות לרגל ז"ך אד"ר בבאר שבע

כ''ד אדר ע''ט

בעומדנו בימים הסמוכים לז"ך אד"ר - ז"ך  שנים! מארגנים תלמידי התמימים דישיבת תות"ל חב"ד באר שבע כנס התעוררות לכל תושבי באר שבע והסביבה.

במהלך הכינוס ישאו דברים משפיעים, שלוחים, רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרה"ח הרב יוסף הכהן הנדל שליט"א.

האירוע יתקיים אי"ה ביום שני כ"ז (ז"ך) אדר א' בהיכל ישיבת תומכי תמימים באר שבע - מורדי הגטאות 14.

ובעז"ה עוד קודם לכן נזכה להתראות עם הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.