חדשות חב"ד

חמשים שנה לנחלת הר חב"ד

י''ט אדר ע''ט

בימים אלו מתכוננים בשכונת נחלת הר חב"ד (נחל'ה) לחגיגות שנת החמישים להתייסדות השכונה התשכ"ט - התשע"ט. השכונה נוסדה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בשנת תשכ"ט .

בסמיכות לשבת זכור באותה השנה הגיעו לשכונה המתיישבים הראשונים, השכונה נוסדה עבור חסידי חב"ד ועולי ברית המועצות כאחד. שם השכונה הוא על שם אמו של הרבי שליט"א מלך המשיח חנה בראשי תיבות בהיפוך.

בימים אלו נתלות מודעות עם תמונות השכונה מהשנים הראשונות בין התמונות ניתן לראות את הבנייה של בית הכנסת המרכזי של השכונה בשלבי סיום.