חדשות חב"ד

כנס התעוררות - והחי יתן אל ליבו

ט''ו אדר ע''ט

לרגל סיום השבעה לאחר פטירתו של המשפיע הראשי בישיבת חח"ל צפת הישיבה מזמינה את אנ"ש התמימים ובגורי הישיבה לכנס התעוררות יחד עם סעודת מלווה מלכה - סעודתא דדוד מלכא משיחא.

הכנס והסעודה יערכו בזאל הישיבה במוצ"ש קודש פ' כי תשא בשעה 21:00 ובהמשכה התוועדות חסידית לתוך הלילה.