חדשות חב"ד

חשיבות הנסיעה לרבי בתקופת ההעלם והסתר

י''ב אדר ע''ט

אתמול נפטר הרב משה אורנשטיין ע"ה והוא בן 68 היה משפיע ראשי בישיבת חח"ל צפת, בשנת תשע"ד התוועד הרב ב770 על חשיבות הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח גם במצב של ההעלם והסתר.