חדשות חב"ד

יפוצו מעיינותיך ספר 'לעבדך באמת'

ו' אדר א' ע''ט

לעבדך באמת סדרת הקונטרסים שכבשה את העולם החרדי. ענייני עבודת ה' מלוקטים ומוגשים בבהירות. בקונטרס ניתן דגש מיוחד על תקופתינו ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו ועל אופן העבודה המתאימה לדורנו. הקונטרסים ערוכים ובנויים לתלפיות בידי אומן, הרבנים וחברי המערכת העושים לילות כימים.

כעת בעקבות הביקוש הרב אנו מתעתדים להדפיס ספר' לעבדיך באמת' המכיל את הקונטרסים הנפלאים בעריכה חדשה והשקעה מיוחדת. אנו קוראים לכל אחד ואחת ליטול חלק בלימוד התורה של רבים ולקנות קניין נצחי של שותפות בהדפסת הספר 'לעבדיך באמת'.

לתרומה לחץ כאן

חלק מפעילות הארגון