חדשות חב"ד

מרבים בשמחה בבית משיח

א' אדר ע''ט

בימים אלו החלו בבית משיח ריקודי שמחה של חודש אדר והשנה ביתר שאת שישים ימי שמחה רצופים.

הריקודים מתקיימים ע"י מטה שירה וזמרה בניהולו של הרב יוסי ראפ בנו וממשיך דרכו של הרב יקותיאל ראפ ז"ל.