חדשות חב"ד

תות"ל באר שבע דינר חגיגי נערך בישיבה

ל' שבט ע''ט

במוצאי שבת נערך דינר חגיגי לטובת קרן גמ"ח לתלמידי התמימים בעקבות התעוררות שעורר הרב יגאל שיחי' לוטקין על חשיבות גמ"ח שכזה בישיבה.

מיד בצאת השבת אירגנו יחד התמימים את זאל הישיבה כמין אולם אירועים לתפארה, בשעה היעודה המנחה הזמין את הרב מנחם כהן שיחי' רב קהילת 'בית מנחם' ומרבני הישיבה להזמין את הרבי שליט"א מלך המשיח לכינוס, לאחריו עוררו את הקהל על חשיבות התרומה לגמ"ח הרב יגאל שיחי' לוטקין, הרב אליהו דוד שיחי' סינגאווי ר"מ ומשגיח בישיבה, וראש הישיבה הרב יוסף הכהן שיחי' הענדל.

מנהל הישיבה הרב ירמיהו קאליפא שליט"א סיפר על הקמתה של הישיבה ובסגננו השמור לו פעל על הקהל לפתוח את כיסו ולתרום לטובת הגמ"ח כיד ה' הטובה עליהם.