חדשות חב"ד

הבוקר הגיע מר ויקטור טל  לבית משיח

הבוקר הגיע מר ויקטור טל  לבית משיח דרום בת ים עיר הגאולה בהנהלת השליח של הרבי שליט"א מלך המשיח  הרבמאיר אבוטבול שיחי' , לבקש את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח, להצלחה בבחירות. 

הרבי שליט"א מלך המשיח כתב לו שיש לו מינוי ותפקיד מבורא עולם להשפיע בסביבתו בכלל ובחיזוק מסורת ישראל בפרט וברך אותו להצלחה. 

שיהיה לך בהצלחה