חדשות חב"ד

חלוקת ד' מינים של הרבי שליט"א מלך המשיח

החידוש של השנה היה חלוקת ד' מינים של הרבי שליט"א מלך המשיח לשלוחים בכל העולם