חדשות חב"ד

מאות בהתוועדות של הרב אלעזר פרץ

ה' תמוז ע''ח

כמידי שנה, מתכנסים מאות מאנ"ש והמקורבים בעיר נתניה, להתוועדות עוצמתית חדורה בנקודה: קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש, מתוך קידוש שם ליובאוויטש אדיר. השנה אף הוקדש המעמד לרגל הניסים הגדולים שאירעו בארה"ק ובעולם.  

את המעמד פתח ר' אלעזר פרץ – מנהל 'מטה משיח' בעיר, שקידם בברכת "ברוכים הבאים" את המוני אנ"ש והמקורבים שהגיעו מכל חלקי העיר. ראשון הדוברים העיתונאי מתי טוכפלד, שסיפר כיצד האמונה בנבואת הגאולה של הרבי גוברת גם בקרב אישי ציבור, וסיים במופתים מיוחדים שאירעו לאחרונה באמצעות ה'אגרות קודש'.

הקהל מנגן ניגוני התעוררות, כשמיד לאחריו פורצת שירת "יחי" אדירה המקיפה את כל חלקי האולם, בניצוחו של הזמר החסידי בער'ל צוקר ואומן הקלידים דוידי נחשון.

הרה"ג קלמן בר – הרב הראשי לנתניה, מרתק את הקהל במסה מאלפת אודות דמותו של הרבי מלך המשיח, ומסיים בסיפור ניסי ומיוחד שארע בזכות עצה וברכה של הרבי.

הרב יוסף יצחק טאוב – רב קהילת 'ממ"ש' ומרבני 'מטה משיח' בעיר, מעורר את הקהל בבשורת הגאולה של הרבי מלך המשיח תוך שהוא מתבל את דבריו במשלים וסיפורי חסידים. בהמשך דבריו מדגיש את החובה להודות להשי"ת על הניסים והנפלאות.

כהמשך ישיר לדבריו, עולה המזרחן והפרשן הנודע ד"ר גיא בכור, שמספר מנקודת מבטו על המתרחש בארץ ובעולם, ועל הדברים ה'3בלתי הגיוניים' שמתרחשים לטובת עם ישראל בעולם כולו. הקהל כולו יושב מרותק לדבריו, שמוכיח עד כמה אנו קרובים צעד קל מהגאולה האמיתית והשלימה.

כעת נמכרים מטבעות קודש מהרבי מלך המשיח, לטובת הפצת בשורת הגאולה, כשבהן זוכות נשים שנדבו ליבן לטובת הפעילות העניפה.

הרה"ח לוי יצחק גינזבורג – מעורר בקהל את הזכות להיצמד לדבריו הקדושים והמדוייקים של הרבי שליט"א מלך המשיח, ובפרט בבשורת הגאולה הקרובה לבוא.

באירוע נטלו חלק: ממלא-מקום ראש העירייה אלי דלל המשתתף בקביעות בפעילות 'מטה משיח' בעיר, וכן חברי ארגון '"ממש" הארצי.

ישר כח לכל המסייעים למעמד הגדול: עיריית נתניה והעומדת בראשה הגב' מרים פיירברג איכר, לסגן ראש העיר חגי חדד, חבר המועצה עקיבא יצחקי, קהילת "בית משיח" עין-התכלת בראשות הרב מאיר צמח, קהילת "מרכז ממ"ש" בראשות הרב יוסף יצחק טאוב, ולארגון בפועל צוות אנ"ש והתמימים בריכוזם של הת' מרדכי אברמוב ושלום דב כהן, ולמערכת 'ימות המשיח פתרונות תקשורת' בראשות הרב יעקב לנצ'נר.