החפץ בעילום שמו כ''ה שבט ע''ה 05:56

לעילוי נשמתו של אפרים וקסלר ז"ל. חשוב מאוד להכנס!

שלום וברכה. ברצוני, בלי נדר, לקרוא מזמורי תהילים ולתת צדקה, לעילוי נשמתו של אפריים וקסלר ז"ל. בזמן שאפריים היה מאושפז בבית רפואה, הוסיפו לו שם (חיים). האם כעת, אחרי פטירתו, מציינים גם את השם שנתווסף לו? האם שקוראים תהילים או/ו נותנים צדקה לעילוי נשמתו של יהודי, מציינים בנוסף את שם אמו? או את שם אביו? כי כמה שידוע לי, שמדובר ברפואה, למשל, מציינים בנוסף את שם האמא. אשמח אם אוכל לקבל תשובה בנושא (כמה שידוע לי, על פי הפרסומים באתרי האינטרנט של חב"ד - שם אמו של אפריים ז"ל הוא שרה- מינדל. אם אמורים לציין את שם האבא, אשמח אם תפרסמו את שמו של אביו) לא זכיתי להכיר את אפריים וקסלר ז"ל בחייו. מכל מה שקראתי אחרי פטירתו, דברים שכתב בעצמו בחייו, ודברים שכתבו עליו לאחר פטירתו, מדובר בחסיד אמיתי, שכל אחד יכול, צריך וחייב ללמוד ממנו. הבטתי בתמונות שלו, גם באתרי האינטרנט של חב"ד וגם באתר שהוקם לזכרו (WWW.SHMULIKG.COM./EFRAIMV_ ובמבט על הפנים של אפריים ז"ל, רואים שהוא חסיד . זכות גדולה לכל אדם להכנס לאתר ולהביט בפניו של חסיד. יהי זכרו ברוך ושנזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלמה ולתחיית המתים.
  ה' אב ס''ה 17:01

השם

נהוג לציין את שם האב בלימוד לנפטר. השם חיים נשאר רק כשהחולה מבריא, אך אם הוא נפטר השם יורד. וא"כ שמו הוא: אפרים בן שמואל יוסף. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!